sút 30.000 cho giao dịch trên 600.000 bớt 50.000 cho đơn hàng trên 1.000.000 ( áp dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
moc hoa trang ht 1 L4761
*
moc hoa trang ht 3 T8001
*
moc hoa trang ht 5 J3873
*
moc hoa trang ht 2 G2328
*
moc hoa trang ht 7 N5646
*
moc hoa trang ht 4 G2374
*
moc hoa trang ht 6 C0724
*
moc hoa trang ht 8 B0812
*
moc hoa trang ht 9 R7526
*
moc hoa trang ht 10 D1672