bớt 30.000 cho deals trên 600.000 giảm 50.000 cho đơn hàng trên một triệu ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
an than bo tam f G2475
*
an than bo tam f 1 O5224
*
an than bo tam f 2 O5536
*
an than bo tam f C0006
*
an than bo tam f 3 E1323
*
an than bo tam f 4 Q6820